Select Page

Rektor

Rektor

Salomov Uktam Rahimovich

 Qabul vaqti:

Har kuni: 8.00-11.00

Telefon: (74) 2234367

E-mail: rektor@andmiedu.uz