Select Page

I N S T I T U T  I N F R A T U Z I L M A S I

FAKULTETLAR BINOLARI

KOMPUTER ZALLARI

O'QUV XONALARI

MA'RUZA ZALLARI

O'QUV-LABORATORIYA XONALARI

SPORT INSHOATLARI

OSHXONALAR

TALABALAR TURAR JOYLARI

AXBOROT RESURS MARKAZI